ساخت ایستگاه پمپاژ

ساخت ایستگاه پمپاژ ساخت ایستگاه پمپاژ ساخت ایستگاه پمپاژ ساخت ایستگاه پمپاژ ساخت ایستگاه پمپاژ ساخت ایستگاه پمپاژ

ساخت ایستگاه پمپاژ

ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب به منظور تامین فشار مورد نیاز خطوط انتقال اب طراحی و ساخت می گردد. وظیفه اصلی ایستگاه پمپاژ تامین هد (Head) مورد نیاز در خط انتقال می باشد. این هد به طول مسیر، اختلاف ارتفاع و تجهیزات مسیر و نوع سیال بستگی دارد.
در یک ایستگاه پمپاژ تجهیزاتی از قبیل پمپ های انتقال آب یا فاضلاب، شیرآلات ورودی (مکش) شیرآلات خروجی (دهش)، مخازن ضربه گیر جهت کنترل ضربه قوچ، مخازن ذخیره آب یا فاضلاب و ابزار دقیق وجود دارد. به مجموعه این تجهیزات ایستگاه پمپاژ گفته می شود.
پس از طراحی و شبیه سازی خطوط انتقال آب یا فاضلاب و تعیین میزان دبی و فشار مورد نیاز، طراحی و ساخت ایستگاه پمپاژ صورت می گیرد

طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب
ایستگاه پمپاژ یا تلمبه خانه بر روی خطوط انتقال تحت فشار آب یا فاضلاب احداث می گردد. ایستگاه پمپاژ (Pump station) در واقع دبی و فشار مورد نیازی که در طراحی خطوط انتقال محاسبه و برآورد شده است را تامین می کند. برای این منظور تعدادی پمپ در ایستگاه پمپاژ در نظر گرفته می شود که بخشی از این پمپ ها در حالت آماده به کار (Stand by) می باشند و تعدادی در حالت کار (Duty) قرار دارند.
انتخاب تعداد پمپ ها در ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب با توجه به الگوی مصرف در طول شبانه روز صورت می گیرد. همچنین شرایط اضطراری از قبیل خراب شدن تجهیزات و پمپ ها برای در نظر گرفتن Stand by لحاظ می گردد. به عنوان مثال در شرایطی که ایستگاه پمپاژ، آب مصرف آشامیدنی یک شهر را تامین می کند انتخاب 50% از ظرفیت ایستگاه جهت Stand by ضروری است.
علاوه بر انتخاب تعداد پمپ ها، در یک ایستگاه پمپاژ، مخزن ذخیره باید در نظر گرفته شود. این مخزن می توان از جنس پلی اتیلن، فلزی و یا بتنی باشد. به هر صورت آب یا فاضلاب ورودی به ایستگاه پمپاژ در این مخزن ذخیره می گردد و در هنگام روشن شدن پمپ ها به داخل خطوط انتقال هدایت می گردد.
دیگر تاسیسات ضروری در ایستگاه پمپاژ آب یا فاضلاب شیرآلات می باشند. مهمترین وظایف شیرآلات ایستگاه پمپاژ شامل موارد ذیل می باشد:
1- کنترل میزان دبی و فشار خطوط انتقال
2- باز و بسته نمودن جریان در هنگام خرابی و تعمیرات پمپ
3- جلوگیری از برگشت آب و کنترل ضربه قوچ
4- جلوگیری از ورود شن و ماسه به داخل پمپ با کمک شیر صافی
5- تخلیه هوای محبوس داخل خطوط انتقال آب یا فاضلاب.
در هر ایستگاه پمپاژ آب یا فاضلاب، دو عدد کلکتور وجود دارد که یکی مربوط به مکش (suction) و دیگری مربوط به دهش (delivery) می باشد. به وسیله این کلکتور ها پمپ ها در  ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب به صورت موازی عمل می نمایند. سیستم مکش ایستگاه پمپاژ باید به نحوی باشد که سبب ایجاد پدیده کاویتاسیون در پمپ نگردد. انتخاب شیرآلات در ورودی پمپ ها و توجه به ارتفاع کلکتور مکش نسبت به سطح مخزن ذخیره از پارامترهای مهم در طراحی ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب می باشد.
سیستم دهش نیز بایستی به نحوی طراحی گردد تا پمپ همواره در نقطه کارکرد خود فعالیت کند تا عمر مفید ایستگاه پمپاژ افزایش یابد.

بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب
ایستگاه پمپاژ در یک شبکه توزیع و خطوط انتقال به عنوان تامین کننده اصلی آب و فاضلاب نقش ضروری دارد. از این رو یک بهره برداری اصولی به ویژه در مواردی که از ایستگاه پمپاژ به منظور آبرسانی به مناطق مسکونی و یا مجتمع های صنعتی استفاده می گردد ضروری است. اولین مساله در بهره برداری ایستگاه پمپاژ تنظیم فشار و دبی کارکرد پمپ می باشد. باید توجه نمود که پمپ در محدوده مشخصی از فشار و دبی خود راندمان بالایی دارد و تداوم کارکرد بر روی سایر شرایط فشار و دبی سبب مستهلک شدن پمپ می گردد.
برای رفع این مشکل از یک شیر کنترلی با عملگر اتوماتیک به منظور تنظیم فشار و دبی پمپ استفاده می شود. هنگامی که پمپ روشن می شود و فشار در خطوط انتقال پایین می باشد پمپ با حداکثر دبی و حداقل فشار کار می نماید در این شرایط شیر کنترلی به صورت اتوماتیک نیمه بسته می ماند تا به پمپ آسیب نرسد. پس از مدتی که خطوط انتقال تحت فشار قرار گرفت شیر کنترلی به حالت باز درمی آید.
مساله دیگر در کنترل و بهره برداری ایستگاه پمپاژ کنترل سطح مخازن و ارتباط آنها با پمپ می باشد. این مساله از آنجایی اهمیت دارد که مانع از خالی کار کردن پمپ گردد. خالی بودن پمپ آسیب جدی به مکانیکال سیل پمپ زده و حتی سبب نشت آب به داخل موتور و سوختگی موتور گردد. استفاده از فلوتر و سطح سنج ها به منظور کنترل ایستگاه پمپاژ از این جهت مهم و حیاتی است.

Enter your keyword