عملیات اجرایی محوطه سازی و باسازی چاه ها و اجرای اب نمای کهیر

Project Info
  • Location: ایران - چابهار
  • Category: ابنیه و تاسیسات مکانیکی
Project Details

عملیات اجرایی محوطه سازی و باسازی چاه ها و اجرای اب نمای کهیر ، در ابان ماه سال 1389 با هدف احداث ساختمان های تاسیسات و محوطه سازی سایت کهیر به کارفرمایی شرکت اب و فاضلاب سیستان و بلوچستان به این شرکت واگذار گردید.

More Project Details

عملیات موضوع پیمان عبارتند از :

عملیات اجرایی محوطه سازی و باسازی چاه ها و اجرای اب نمای کهیر شامل :

الف : اجرای کارهای معماری ساختمانها شامل اجرای ساختمان کلر زنی ، نگهبانی ، دیزل ژنراتور ، محوطه سازیو دیوارکشی دور محوطه

ب : اجرای کلیه کارهای ساختمانی و ترمیم کارهای سیویل محوطه کهیر شامل اجرا ساختمان کلر زنی و نگهبانی و بهسازی اتاقک های سرچاهها ، تجهیز چاههای کهیر با استفاده از گراول پک ، اجرای آ ب نما جاده دسترسی به چاهها در مسیر سیلاب

ج : اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان کلر زنی و نگهبانی و محوطه عمومی سایت کهیر شامل ساختمان دیزل ژنذاتور ، تابلوهای برق ، نگهبانی و محوطه عمومی از جمله تهیه ، حمل ، نصب و راه اندازی تجهیزات حرارتی و برودتی ، تجهیزات تخلیه مکانیکی هوا ، کپسوا اطفا حریق ، لوله کشی های آب و فاضلاب و سیستم برق و روشنایی در ساختمانها و محوطه های فوق الذکر

Enter your keyword