عملیات اجرای سیستم جمع اوری ابهای سطحی خیابان گلبار

portfolio
portfolio
Project Info
  • Construction Date: اسفند95
  • Location: ایران - تهران
  • Values: 52126تومان
  • Category: شبکه های فاضلاب و اب های سطحی
Project Details

شرح تفضیلی پروژه : خاکبرداری در نقب و احرای فریم و لوله پلی اتیلن به قطر 1600 میلی متر و اجرای ادم رو پلی اتیلن با تنوره به قطر 2000 میلی متر

More Project Details

موضوع قرارداد : عملیات اجرای سیستم جمع اوری ابهای سطحی خیابان گلبار واقع در سطح محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

کارفرما : شهرداری منطقه 2 تهران

ناظر :معاونت فنی و عمران شهرداری

تاریخ قرارداد : 95/12/17

Enter your keyword