عملیات اجرای سیستم جمع اوری ابهای سطحی بزرگراه چمران

Project Info
  • Construction Date: شهریور95
  • Location: ایران - تهران
  • Values: 38237تومان
  • Category: شبکه های فاضلاب و اب های سطحی
Project Details

احداث لوله های پلی اتیلن فاضلابی به قطزهای 315 و 500 و 800 میلی متر و منمولها در محدوده جنوب پل گیشا تا میدان توحید بمنظور جمه اوری ابهای سطحی منطقه

More Project Details

موضوع قرارداد : عملیات اجرای سیستم جمع اوری ابهای سطحی بزرگراه چمران حدفاصل جنوب پل گیشا تا میدان توحید

کارفرما : شهرداری منطقه 2 تهران

ناظر :معاونت فنی و عمران منطقه

تاریخ قرارداد : 95/6/13

Enter your keyword