احداث خطوط لوله انتقال آب در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی پیر سهراب

Project Info
 • Construction Date: مرداد 95
 • Location: تهران
 • Values: 300 تومان
 • Category: خطوط انتقال اب
Project Details

پروژه احداث خطوط لوله انتقال آب در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی پیر سهراب در آذر ماه یال 1390 ، با هدف اب رسانی به روستاهای پیر سهراب و اطراف توسط GRP به کارفرمایی شرکت سهامی اب منطقه ای سیستان و بلوچستان به این شرکت واگذار گردیده

More Project Details

عملیات موضوع پیمان به شرح زیر است :

 • لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس از قطر 1000 تا 1200 میلیمتر با فشاری کاری 10 بار و بطول 13/7 کیلومتر
 • لوله گذاری با لوله های فایبرگلاس از قطر 400 تا 700 میلیمتر با فشار کاری 10 و بطول 24/4 کیلومتر
 • لوله گذاری با لولهای فولادی اتصال جوشی از قطر 300 تا 1200 میلیمتر بطول 671 متر
 • حمل و نصب شیر کشویی از 80 تا 150 میلیمتر ، 163 عدد.
 • حمل و نصب شیر پروانه ای از قطر 50 تا 200 میلیمتر ، 76 عدد
 • احداث حوضچه های بتنی شیر ، 2805 متر مکعب
 • احجام کارهای بتنی 1840 متر مکعب
 • لوله گذاری با لوله های پلی اتلین با قطر 110 میلیمتر ، 690 متر
 • لوله گذاری با لوله های پلی اتلین با قطر 250میلیمتر ، 238 متر
 • لوله گذاری با لوله های پلی اتلین با قطر 315 میلیمتر ، 2998 متر
 • لوله گذاری با لوله های پلی اتلین با قطر 350 میلیمتر ، 1205 متر

Enter your keyword